LIST OF SCHOOL TOPPERS

Class:- X
Class:- XII


Kavya Agarwal

(98.6 % )
 

Bhoomi Agarwal

(97.4 % )
 

Aradhya Agrawal I

(96.8 % )
 

Tanmay Rai

(96 % )
 

Kartik Agrawal

(95.4 % )
 

Madhav Manglik

(95.4 % )
 

Swasthik Dubey

(95.2 % )
 

Sweety

(95.2 % )
 

Palak Choudhary

(94.8 % )
 

Vaishnavi Agarwal

(94.4 % )
 

Devesh Singh

(94.4 % )
 

Aradhya Agarwal I

(94 % )
 

Arshil Ansari

(94.8 % )
 

Aryan Tyagi

(94 % )
 

Archi Kumar

(93.4 % )
 

Devashya Chauhan

(93 % )
 

Prabhjeet Singh

(92.4 % )
 

Aarav Gupta

(91.6 % )
 

Manu Choudhary

(91.2 % )
 

Khushi Yadav

(91 % )
 

Ishika

(90.2 % )
 

Aayushi Chaudhary

(91.4 % )
 


Shagun Sharma

(97.4 % )
 

Arohi Chaudhary

(96.6 % )
 

Aqsha Saifi

(96 % )
 

Abhinav Johar

(96 % )
 

Diya Rao

(95.8 % )
 

Om Mittal

(95.8 % )
 

Upasana Saini

(94.2 % )
 

Kanav Chaudhary

(94.2 % )
 

Ayushi Sandhu

(93.8 % )
 

Suryanshi Gaur

(93.6 % )
 

Ananya Gupta

(92.8 % )
 

Devash Choudhary

(92.2 % )
 

Mahak Yadav

(92 % )
 

Suhani Agarwal

(90.6 % )
 

Akshara Rastogi

(90 % )